« سيناد »
سامانه يکپارچه نظارت و اجراي درمان
شرکت سلامت، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوين (شسبد)
 

طراحی و تولید توسط Radisan.com